bunjenost je reakcija koju najčešće uzrokuje spominjanje pojma kibernetike psihoterapije. Riječ kibernetika asocira nas na robotiku, računala, mehaniku i svašta nešto takvoga, a najmanje na nešto vezano uz psihu. Sam izazov da objasnim pojam kibernetika psihoterapije stavlja me u paradoksalnu situaciju, jer definirati ju na objektivan način protivno je samoj njenoj ideji, pa je stoga ovo što iznosim samo moje osobno razumijevanje tog istog pojma. Vjerujem da već i ovaj komentar daje dio odgovora.

       Zamislimo da promatramo slijedeću situaciju između dvoje sugovornika. Prvi kaže neki broj, a drugi na to odgovara.

Prvi

Drugi

5? 10
3? 6
10? 20
2.4? 4.8
7? -?-

       Sad promotrimo taj dijalog. Upitnik označava odgovor koji druga sugovornik tek treba dati. Možemo li, promotrivši dijalog, pogoditi ili pretpostaviti koji se odgovor sakriva iza upitnika?

Ako promotrimo dosadašnji dijalog uočiti ćemo jednu pravilnost - drugi sugovornik na svaki broj koji izgovori prvi sugovornik odgovara dvostruko većim brojem (X × 2). Jednostavnije rečeno, drugi sugovornik broj množi s 2 i izgovara taj umnožak.

       Slijedeći tu jednostavnu logiku dolazimo do odgovora koji se sakriva iza upitnika - 14. Naravno, možda je netko došao do nekog drugog odgovora slijedeći neku drugu logiku, pa možemo i taj mogući odgovor uzeti kao točan.

       Sad se s tom spoznajom o broju 14 vratimo u našu ulogu promatrača i pređimo na sljedeću stranicu gdje se navedeni dijalog dovršava...